Mail de webmaster
 
Kijk ook eens op Facebook
 
Bovenop het nieuws

Archief

Nieuwe penningmeester

Zoals al eerder te lezen, is Jan Faber onze nieuwe penningmeester. De vorige penningmeester, Erwin Looijenga, heeft zijn taken inmiddels aan Jan overgedragen. Het bestuur wenst Jan veel succes in zijn nieuwe taak!

Het bestuur

Beleidsplan 2012-2017

Het tijdens de Algemene Ledenvergadering door de voorzitter gepresenteerde beleidsplan staat inmiddels op de bestuurspagina.

Poieszgeld in de pocket!

Het geld van de Poieszactie is binnen! Met zijn allen hebben we maar liefst € 1028 bij elkaar gehaald! Op vrijdag 13 april ging een groep synchroonzwemsters naar Leeuwarden voor het afsluitende gala. Daar zagen ze Keet!, Glennis Grace en Rachel optreden. Na afloop konden ze de cheque ophalen. 

lees verder ›

Verslag Algemene Ledenvergadering 2012

Afgelopen dinsdag was de Algemene Ledenvergadering 2012. In tegenstelling tot vorig jaar waren er dit keer vooral positieve punten te melden. De opkomst was groter en de financiële situatie bleek positiever dan vooraf verwacht. De nieuwe contributies met ingang van 1 mei 2012, zoals aangenomen door de aanwezige leden, staan hier. Daarnaast is het voorstel aangenomen om 3e en 4e leden uit één gezin korting te verlenen. Bij de bestuursverkiezing, waarin de huidige penningmeester aftredend en niet herkiesbaar was, wierp Jan Faber zich op als nieuwe penningmeester! Hij zal zich binnenkort in die hoedanigheid verder profileren. Tenslotte presenteerde de voorzitter het beleidsplan 2012 – 2017. Deze zal binnenkort op de website geplaatst worden.

Synchroonzwemsters in herkansing

Afgelopen zaterdag zwommen de synchroonzwemsters van ZCNF'34 uit Oosterwolde een inhaalsessie voor het diplomazwemmen. De zwemsters halen eerst 5 diploma's voordat ze aan de "echte" wedstrijden meedoen. De diploma's worden in 3 delen gehaald, maar soms missen meisjes een deel omdat ze ziek zijn of omdat ze er nog niet aan toe zijn. 

lees verder ›