Mail de webmaster
 
Kijk ook eens op Facebook
 
Bovenop het nieuws

Archief

Contributie

De onderstaande bedragen zijn op de ledenvergadering van 23 juni 2015 aangenomen.
Deze zijn geldig tot door de leden nieuwe bedragen worden aangenomen.

Eenmalig Bedrag
Inschrijfgeld €          0,00
Jaarlijks Bedrag
Synchroonzwemmen, kleedgeld (maart) €        10,00
Donateurs (maart) €        12,50
Maandelijks Bedrag
Recreatie, 1x per week €        15,50
Recreatie, meer dan 1x per week
Wedstrijdzwemmen, t/m 11 jaar *
Synchroonzwemmen, t/m 11 jaar *
€        25,00
Wedstrijdzwemmen, vanaf 12 jaar *
Synchroonzwemmen, vanaf 12 jaar *
€        28,50

* Voor de leeftijdsgrenzen geldt de leeftijd op 31 december van het jaar (dus niet de geboortedatum).
Simpel gezegd: in het jaar dat je 12 wordt ga je naar de categorie “vanaf 12 jaar”

Sinds 1 januari 2011 is de Bonds- en Kringcontributie een onderdeel van de gewone contributie. Deze wordt dus niet meer apart afgerekend.

Herziening
De contributie wordt jaarlijks aangepast op de algemene ledenvergadering.

Incassotermijnen
De contributie is gebaseerd op het jaarbedrag, maar wordt in 12 maandelijkse termijnen afgeschreven. Betaling is alleen mogelijk via automatische incasso.

Startvergunning
Alle leden van synchroonzwemmen die in Age-1 of hoger zwemmen en alle wedstrijdzwemmers hebben een startvergunning. Een startvergunning is geldig gedurende een kalenderjaar en loopt automatisch door, tenzij je voor 20 december opzegt bij de penningmeester. De kosten van een startvergunning zitten al verweven in de contributie.

Wedstrijdkosten
Voor zowel synchroonzwemmen als wedstrijdzwemmen worden de kosten voor de wedstrijden apart in rekening gebracht. Deze kosten variëren per wedstrijd. Voor wedstrijdzwemmen wordt met een depot gewerkt en bij synchroonzwemmen worden de kosten aan het begin van het seizoen geïncasseerd.

Gezinskorting
Gezinnen met 3 of meer leden, die woonachtig zijn op hetzelfde adres, komen in aanmerking voor gezinskorting. Het 3e lid krijgt 20% korting en vanaf het 4e lid wordt 50% korting verleend. De korting wordt verleend op het laagst te betalen contributiebedrag. Kaderleden die al korting krijgen tellen hiervoor niet mee.