Overlijden mevrouw Bergsma-van der Meer


Gisteren bereikte ons het bericht dat ons lid, mevrouw T. Bergsma-van der Meer op 23 november jl. onverwacht is overleden. Mevrouw Bergsma is 79 jaar geworden. Wij wensen, namens de hele vereniging, de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Het Bestuur