Verslag ledenvergadering

Op 30 maart is onze Algemene Ledenvergadering gehouden in de Miente in Oosterwolde. Het afgelopen jaar werd besproken en de diverse afdelingen gaven een presentatie van wat ze het afgelopen jaar hadden gedaan. Onze penningmeester – Hendrik Hoogenkamp – heeft zijn financiele verslag gepresenteerd.

De boekhouding is gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie, bestaande uit Albertine Vledder en Jacquelien Haisma. Als reservelid gaat Gerdien van Huis nu de plek van Albertine innemen. Als nieuwe reserve is Patrick Tingen toegevoegd.

En met de financiën gaat het gelukkig goed. We zijn een gezonde vereniging. Zo goed, dat we al drie jaar achter elkaar de contributie niet hebben verhoogd. Maar we willen ook gezond blijven en tegelijk in de toekomst niet grote verhogingen doorvoeren, dus daarom is unaniem besloten een kleine verhoging door te voeren van €0,50 per maand. Ook met het ledental gaat het goed; ons ledental is nagenoeg gelijk aan dat van een jaar geleden.

In het komende jaar gaan er weer mooie dingen gebeuren. Naast spannende wedstrijden ook zaken als een clubweekend, aftrap van het nieuwe jaar en weer een zwemvierdaagse. Hou vooral de site daarvoor in de gaten.