Ledenvergadering akkoord met forse contributiestijging

Afgelopen dinsdag werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in de Miente in Oosterwolde. De leden stemden in met een forse contributieverhoging vanwege de hoge energiekosten. De verhoging kan oplopen tot € 15 per maand. Verdere stijgingen zijn niet uitgesloten, aldus de penningmeester. De verhoging gaat per vandaag in.

En dat is per 1 april. U had hem al door natuurlijk, of schrok u toch een beetje?

De waarheid is dat onze vereniging kerngezond is. Er komt wel degelijk een contributieverhoging, maar die is 2%, ver onder de gemiddelde inflatie. We hebben veel leden en een goede financiele reserve, daarom kunnen we de contributie laag houden.

Als lid kunt u meebeslissen over de vereniging op de jaarlijkse ledenvergadering, maar ook daarbuiten is ons bestuur gewoon aanspreekbaar. Wat dat betreft zijn het bijna net gewone mensen. Op de ledenvergadering is Fonger van Veenen opnieuw gekozen als voorzitter voor de komende drie jaar. Als aspirant-bestuurslid zal Bregje Tingen toetreden. Bianca Bos en Hendrik Hoogenkamp zaten al in het bestuur. Op deze vergadering werd afscheid genomen van Marius Ros en Mascha Mulder die tot nu toe aanvullend lid waren van het bestuur.

De kas werd gecontroleerd door Albertine Vledder en Gerdien van Huis. Zij hadden niets aan te merken op de boekhouding en gaven de penningmeester dan ook een compliment voor de financiën.

Volgend jaar is de algemene ledenvergadering weer in de Miente. We zien u dan graag!