Contributie

De onderstaande bedragen zijn op de ledenvergadering van 2024 aangenomen en zijn geldig tot door de leden nieuwe bedragen worden aangenomen.

EenmaligBedrag
Inschrijfgeld€          0,00
  
JaarlijksBedrag
Synchroonzwemmen, kleedgeld (maart)€        15,00
Synchroonzwemmen, wedstrijdgeld (oktober)€        15,00
Club van 25€        25,00
  
MaandelijksBedrag
Recreatie, 1x per week€        16,60
Recreatie, meer dan 1x per week
Wedstrijdzwemmen, t/m 12 jaar *
Synchroonzwemmen, t/m 12 jaar *
€        26,50
Wedstrijdzwemmen, ouder dan 12 jaar *
Synchroonzwemmen, ouder dan 12 jaar *
€        30,00

* Voor de leeftijdsgrenzen geldt de leeftijd op 31 december van het jaar (dus niet de geboortedatum). Simpel gezegd: ben je op 31 december 12 jaar of jonger? Dan zit je in de categorie “t/m 12 jaar”

Sinds 1 januari 2011 is de Bonds- en Kringcontributie een onderdeel van de gewone contributie. Deze wordt dus niet meer apart afgerekend.

Herziening
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Incassotermijnen
De contributie is gebaseerd op het jaarbedrag, maar wordt in 12 maandelijkse termijnen afgeschreven. Betaling is alleen mogelijk via automatische incasso.

Startvergunning
Alle synchroonzwemsters en wedstrijdzwemmers hebben een startvergunning. Een startvergunning is geldig gedurende een kalenderjaar en loopt automatisch door, tenzij je voor 20 december opzegt bij de penningmeester.
Deze kosten zitten al in de contributie verwerkt.

Wedstrijdkosten
Voor wedstrijdzwemmen worden de kosten voor de wedstrijden apart in rekening gebracht. Deze kosten variëren per wedstrijd en worden verrekend via een depot. Bij het synchroonzwemmen worden de kosten aan het begin van het seizoen geïncasseerd.

Gezinskorting
Gezinnen met 3 of meer leden, die woonachtig zijn op hetzelfde adres, komen in aanmerking voor gezinskorting. Het 3e lid krijgt 20% korting en vanaf het 4e lid wordt 50% korting verleend. De korting wordt verleend op het laagst te betalen contributiebedrag. Kaderleden die al korting krijgen tellen hiervoor niet mee.

Moeite met betalen?
Dat is geen schande, het leven is duur genoeg. Gelukkig is er de mogelijkheid van ondersteuning. Kijk op de site van de gemeente op welke manieren dat mogelijk is: https://www.ooststellingwerf.nl/financiele-ondersteuning-bij-sporten