Wie is Njord?

Een beetje vreemd. Onze vereniging heet ZCNF'34. Waar die '34 voor staat kan iedereen wel raden, maar wat betekent nou ZCNF? Het zou leuk zijn om te weten te komen hoeveel van onze leden de betekenis kennen. Voor wie het weten wil: de afkorting staat voor ZwemClub Njord Friesland.

Okee, Njord dus. Maar wat betekent dat nou weer? Iets als 'noord' of zo? Nee dus. Njord is een figuur uit de Noorse mythologie.

Mythologie?  Boeiuh!

Welnee, best leuk. Het zijn net sprookjes, alleen dan wat bloederiger. Let op: In de Noorse mythologie zijn er twee godenfamilies die ruzie met elkaar hebben. Dit zijn de Wanen en de Asen. Deze twee families zijn ontstaan nadat drie broers samen de wereld hadden geschapen. Odin, één van de drie, was nog niet tevreden, maar zijn broers wel en die wilden gaan rondtrekken in hun eigen schepping. Odin bleef achter en zo zijn de 2 verschillende families ontstaan.

Later zullen er tussen beide families ruzies ontstaan, o.a. omdat de Asen een muur wilden bouwen om hun woonplaats, de Asgaard, te beschermen. De Wanen wilden dit niet omdat ze dan geen vrije doorgang meer zouden hebben op hun rondtocht over de wereld. Zo ontstond er een oorlog tussen de Asen en de Wanen.

Uiteindelijk sluiten de families vrede wisselen "gijzelaars" uit. Enkele van de Asen zullen bij de Wanen gaan wonen en omgekeerd. Zo zouden Njord met zijn dochter Freya en zoon Freyr naar de Asgaard verhuizen en is o.a. Honir met de Wanen gaan rondtrekken.

Njord !

Njord is een van de Wanen. Hij is de god van de zeelieden en de scheepvaart. Hij is de vader van Freyr en Freya (kinderen verwekt bij zijn eigen zuster, blijkbaar kon dat allemaal in die tijd). Hij verbleef in Noatun. Njord is ook een god die nauw in verband wordt gebracht met vruchtbaarheid, net als de andere Wanen in het algemeen.

Njord en zijn kinderen kwamen later bij de Asen wonen, als "gijzelaars" na de oorlog tussen beide godenfamilies.

 

 

 

 

Njord is getrouwd geweest met Skadi. De vader van Skadi, Thjadzi, een reus, werd vermoord door de Lokieender Asen. Skadi wilde de dood van haar vader wreken, greep haar wapens en ging naar de Asgaard, te Azenburcht.

De Azen bevreesd voor de woede van de reuzen (Thjadzi was een zeer rijk en machtig man geweest) en zich ook schuldig voelend, boden haar een zoenoffer aan, die eruit bestond dat ze zich een man uit hun midden mocht zoeken. Maar Skadi mocht alleen de voeten van de mannen zien en moest daar haar keuze op bepalen. Ze zag een paar fraai gevormde voeten en dacht dat die van Balder waren, de man op wie ze verliefd was, dus ze koos die. Maar helaas. Het waren de voeten van Njord en niet van Balder.

 

 

 

Het was geen gelukkig huwelijk; Njord en Skadi konden het niet goed met elkaar vinden. Skadi wilde in haar oude huis in Trymheim wonen, maar Njord hield niet van de bergen en hield meer van de zee. Ze besloten toen afwisselend op Trymheim en Noatun te verblijven. Maar nadat Njord negen dagen in Trymheim was geweest, had hij meer dan genoeg van de bergen: "ik walg van de Bergen, blijf er niet lang. Verfoeilijk vind ik het wolvengehuil vergeleken met het zwanengezang" Skadi verging het net zo. Als ze negen nachten op Noatun had gewoond, klaagde ze over slapeloosheid: "Ik kon geen slaap vatten bij de zeekaap door het gekrijs der vogels. Vanaf het water ontrukten de meeuwen me elke morgen van mijn slaap." Zodoende zijn ze gescheiden. Skadi keerde terug naar Trymheim, waar ze kon skieen en op jacht gaan.

 

 

Vrij naar informatie uit oa wikipedia