Artikel 1 Toepasselijkheid beroepscode

1.1. De Beroepscode – en dus dit reglement – is van toepassing op

  • Alle leden van de verenigingen.
  • Andere geregistreerde aangeslotenen van de verenigingen, exclusief de donateurs van de aangesloten verenigingen
  • Instructeurs, coaches, leiders en begeleiders van de door de KNZB of de aangesloten vereni-gingen gevormde ploegen
  • Vrijwillige medewerkers wanneer zij ten behoeve van de verenigingen activiteiten verrichten

1.2. Een vereniging verplicht zich ieder persoon zoals genoemd in artikel 1.1 op de hoogte te stellen van de inhoud van de beroepscode en de gevolgen bij overtredingen hiervan. Bestraffingen van overtredingen van de beroepscode zullen worden opgedragen aan de tuchtcommissie van de KNZB.