Artikel 6 Het geven van informatie en het doen van mededelingen

6.1. De trainer verstrekt over de sporter zonder diens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming
geen persoonlijke informatie aan derden.
6.2. De trainer laat zich tegenover derden niet schadelijk uit over de persoon of kwaliteiten van een sporter, zijn opdrachtgever, een collega-trainer of een andere collega met wie hij bij de uitvoering van zijn overeenkomst samenwerkt.
6.3. Met toestemming van zijn opdrachtgever is de trainer bevoegd louter sporttechnische informatie over de prestaties van de sporter aan derden, waaronder de media, te verstrekken.
6.4. Elke door de trainer aan derde te verstekken informatie dient juist, volledig en evenwichtig te zijn, beoordeeld naar de context van het verzoek om informatie. In geval van publicatie van de door de trainer verstrekte informatie dient hij voor publicatie te verifiëren of de door hem verstrekte informatie juist wordt weergegeven.